Polityka prywatności LOT TRAVEL Sp. z o.o.

1.    Dane osobowe przekazywane przez Usługobiorców w związku z rejestracją i korzystaniem z usług dostępnych w serwisie na stronie www.lottravel.com są przetwarzane przez spółkę LOT TRAVEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-146), ul. Komitetu Obrony Robotników 43, lok.3.05, która jest ich Administratorem w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (dalej „Administrator Danych”).

 

2.    Administrator Danych zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

 

3.    Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz kontroli ich przetwarzania w zakresie określonym w art. 32 ust. 1 Ustawy. W tym celu i podaniem imienia, nazwiska i danych, które mają być zmienione.

 

4.    Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest niezbędne do realizacji przez Administratora Danych celów wskazanych w ust. 5 poniżej.

 

5.    Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są przez Administratora Danych wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji następujących celów:

a)    świadczenia dostępnych za pośrednictwem serwisu www.lottravel.com usług,

b)    obsługi procesu reklamacji oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń;

c)    marketingu produktów/usług Administratora Danych;

d)    wysyłki newslettera.

 

6.    Administrator Danych może przekazać dane osobowe Usługobiorców podmiotom współpracującym z Administratorem Danych w zakresie wykonywania usług świadczonych za pośrednictwem serwisu, gdy przekazanie danych będzie niezbędne dla prawidłowego wykonania danej usługi.

 

7.    Dane osobowe Usługobiorców są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami, określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych.

 

          8.  Usługobiorca może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy lub partnerów marketingowych lub handlowych Usługodawcy informacji o charakterze handlowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazany adres mailowy i numer telefonu. Wyrażenie takiej zgody nie jest warunkiem koniecznym skorzystania z usług.  
 

          9. Usługobiorca może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji o charakterze marketingowym przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących na wskazany adres mailowy i numer telefonu. Wyrażenie takiej zgody nie jest warunkiem koniecznym skorzystania z usług.

 

        10. Zgody, o których mowa w pkt. 8 i 9 powyżej, mogą być w każdym czasie odwołane. W tym celu   i podaniem imienia, nazwiska i danych, które mają być usunięte