Kazachstan
Kazachstan ze stolicą Astana to państwo leżące częściowo w Europie i częściowo w Azji. Kazachstan jest krajem wielowyznaniowym przy czym dominującą religią jest Islam.
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi ofertami.